laListe.com . se

laliste.com
News

"La Liste", den nye internasjonale gourmet-klassifikasjonen som fremhever de 1000 mest eksepsjonelle restauranter i verden.

De mest representerte land er Japan og Frankrike med hver over 100 restauranter etterfulgt av USA, Kina, Spania, Tyskland og Italia - alle med over 50 restauranter.

Prosjektet La Liste drives av foreningen Les Tables des Cinq Continents (Restauranter på de fem kontinenter) og mottar ingen offentlige midler, men støttes av flere sponsorer. Det er utviklet av et tverrfaglig team* bygget opp rundt dens grundlegger, Ambassadør og formann for Atout France, Philippe Faure. Frankrikes gastronomiske tiltrekningskraft var også et av debatemnene under det siste Conseil de Promotion du Tourisme (Turistråd) under ledelse av Philippe Faure.

Resultatene er oppnådd ved en transparent og rettferdig metode:

  • Finne, harmonisere og vurdere de mange karakterer utdelt av omkring 200 guider og onlinesites til tusener av restauranter.
  • Karakterer spesifikt til vinmenyene, betjeningen og omgivelsene er også talt med.
  • Forespurt et panel på omkring 150.000 restauratører om de forskjellige guiders pålitelighet.
  • Resultatet av denne undersøkelsen, som foregikk under overvåkelse av en nemd, har bestemt, med hvilken vekt hver guide skal inngå i det endelig resultatet.
  • Sist men ikke minst så teller internettbrukernes meninger på de deltagende sites med 25% av den endelige scoren.

For ytterligere opplysninger : www.laliste.com facebook : laliste1000 twitter : @laliste1000

  • Teamet består av matkritikere, intelektuelle samt omkring 20 internasjonale eksperter og ambassadører fra de fem kontinenter.

Kontakt

Bernadette Vizioz
+33 6 11 36 87 22