Juridisk information

Juridisk information

I enlighet med bestämmelserna i artiklarna 6-III och 19 i lagen om förtroende för den digitala ekonomin, informerar vi dig om att:

Den här webbplatsen, media.france.fr (nedan kallad "Webbplatsen") har redigerats av:

Le GIE Atout France

vars huvudkontor är beläget på 200/216 rue Raymond Losserand, CS 60043, 75680 PARIS Cedex 14,

Tel.: +33 1 42 96 70 00 RCS de Paris 340 709 211

Atout France ingår i registret för researrangörer med registreringsnummer: IM075190026. Atout France har en finansiell garanti hos APST (15 avenue Carnot, 75017 Paris) samt en ansvarsförsäkring hos GAN ASSURANCES (8-10 rue d’Astorg, 75008 Paris).

E-postadress: legal[@]atout-france.fr

Ansvarig för publicering av webbplatsen är Atout Frances VD Caroline Leboucher.

Webbplatsen hostas av:

Oxalide, vars huvudkontor ligger på 25 boulevard de Strasbourg - 75010 Paris Tel.: 01 75 77 16 50

Intellektuell egendom

Den här webbplatsen styrs av fransk lagstiftning, i synnerhet vad gäller intellektuell egendom och personuppgifter, samt internationell lagstiftning.

Information, piktogram, ikonogram, fotografier, bilder, texter, videosekvenser, animerade, med eller utan ljud och andra element som förekommer på den här webbplatsen skyddas av den industriella och/eller intellektuella äganderätten, som Atout France antingen innehar eller har tillstånd att reproducera och representera.

Med hänsyn till detta är all reproduktion, representation, anpassning, översättning och/eller ändring, delvis eller i sin helhet, oavsett procedur, förbjuden utan ett på förhand uttryckligt och skriftligt godkännande från Atout France.

Den här lagstiftningen med hänsyn till artiklarna L.335-2 och efterföljande i lagstiftningen om intellektuell egendom.

En papperskopia för privat använding av olika syften godkänns i enlighet med artikel L122-5 i lagstiftningen om intellektuell egendom.

För all användning eller information i det här ärendet, kan du kontakta oss på

Atout France, Secrétariat Général, 200/216 rue Raymond Losserand, CS 60043, 75680 PARIS Cedex 14 75009 Paris

eller på följande e-postadress: legal[@]atout-france.fr

Varumärket Atout France och dess samarbetspartners, samt de logotyper som anges och reproduceras på den här webbplatsen är skyddade av upphovsrätten.

All reproduktion av dessa varumärken eller logotyper, helt eller i sin helhet, som görs med utgångspunkt från webbplatsen är förbjuden utan ett på förhand uttryckligt godkännande från Atout France i enlighet med lagen om intellektuell egendom.

Atout France bär inget ansvar för webbplatsbesökarnas åtkomst via hypertextlänkar mot andra resurser i nätverket, vilka publicerats inom ramen för webbplatsen.

Skydd av personuppgifter

Vi tar skyddet av dina personuppgifter på allvar och det är av avgörande betydelse för det förtroende vi vill skapa hos dig.

Vi lämnar denna information för att tydligt och klart beskriva hur vi behandlar dina uppgifter så länge vårt förhållande varar.

Atout France ansvarar för behandlingen och samlar in och behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 •  informera dig om våra, och våra partners, evenemang och göra det möjligt för dig att delta i dem,
  
 •  skicka dig information (nyhetsbrev, kataloger, osv.),
  
 •  erbjuda dig våra varor och tjänster eller informera dig om våra partners erbjudanden,
  
 •  ge dig åtkomst till vår webbplats och möjlighet att delta i våra tävlingar,
  
 •  göra det möjligt för oss att studera och analysera våra varor och tjänster och besöken på våra webbplatser.
  

Indirekta personuppgifter kan också samlas in för statistisk användning för att hantera din förbindelse och din navigering. Du kan studera vår [policy för cookies]

Vi behandlar endast uppgifterna om något av följande villkor är uppfyllt:

 •  ditt samtycke till behandlingen har inhämtats,
  
 •  vi, eller en tredje part, har ett berättigat intresse av behandlingen, som ger oss rätt att behandla personuppgifterna ifråga,
  
 •  vi har ett avtal med dig, som förutsätter att vi behandlar personuppgifterna ifråga,
  
 •  vi har skyldighet enligt lag att behandla personuppgifterna ifråga.
  

Om och när vi ber om ditt samtycke inhämtas det direkt på den blankett som tillhandahålls för att samla in dina personuppgifter.

Lagringstiden

Hur länge vi behåller dina personuppgifter beror på för vilka ändamål de samlas in.

Personuppgifternas mottagare

De personuppgifter vi samlar in, liksom de vi därefter hämtar, tas emot av oss såsom ansvariga för behandlingen.

Vi ser till att endast behöriga personer kan få tillgång till uppgifterna. Våra tjänsteleverantörer kan komma att ta emot uppgifterna för att utföra de tjänster vi anförtror dem. Vissa personuppgifter kan skickas till tredje part eller till behöriga myndigheter och det för att fullgöra våra skyldigheter enligt lagar, förordningar eller fördrag.

Så här kan du utöva dina rättigheter

Du kan utöva dina rättigheter (begäran om insikt, rättelse, radering, invändning, upplysningar, detaljer) genom att fylla i formuläret i denna länk och skicka den till oss per mail: contact.rgpd@atout-france.fr, eller med brev till Atout France, Service Juridique, 200/216 rue Raymond Losserand, CS 60043, 75680 PARIS Cedex 14, Frankrike. Du behöver dokumentera din identitet.

Du kan klaga hos en tillsynsmyndighet, som i Frankrike är CNIL, 3 place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 Paris cedex 07, Frankrike.

Du har möjlighet att definiera riktlinjer för lagring, radering och delning av dina personupplysningar efter din död. Det kan du göre via en betrodd tredjepart, som ansvarar för att den avlidnes vilja efterlevs i enlighet med kraven i gällande lagbestämmelser.

Detaljerade upplysningar

Du kan hitta fler upplysningar om behandling av dina personuppgifter genom att besöka Datainspektionens hemsida https://www.datainspektionen.se

Här har du också möjlighet att klaga på behandlingen av dina personuppgifter.

Om du är partner/existerande eller framtida kund hos Atout France, kan du hitta ytterligare information via denna länk:

Du kan också kontakta oss via följande adress:

contact.rgpd@atout-france.fr eller via brev til Atout France - Service Juridique, 200/216 rue Raymond Losserand, CS 60043, 75680 PARIS Cedex 14, Frankrike. Ditt krav på utövande av rättigheter måste åtföljas av en kopia på din signerade legitimation så att vi kan verifiera din identitet.

Cookies

För mer information, följ nedanstående länk:

[Policy med hänsyn till cookies]

Begränsning av ansvar

Atout France har inget ansvar för de materiella fel som mot förmodan kan förekomma i texterna på den här webbplatsen.

Den information som förekommer på den här webbplatsen lämnas i informativt syfte och avser inte att förse besökaren med en kompletterande och personlig analys.

Atout France ansvarar heller inte för information, kommentarer och åsikter som förekommer på de webbplatser mot vilka hypertextlänkar publiceras och vilka Atout France inte ansvarar för.

Atout France ansvarar heller inte för felaktig publicering av uppgifter på grund av olika nätverk på Internet eller inkompatibilitet med hänsyn till besökarens webbläsare.

Alla tvister med koppling till webbplatsens användning omfattas av fransk lagstiftning. Dessa hanteras av kompetenta domstolar i Paris.